Finał WOŚP

Finał WOŚP

Pałac Kultury i Nauki, Warszawa Mazowieckie
Data/Czas
Date(s) - 29/01/2023
08:00 - 23:45

Pałac Kultury i Nauki


Finał 31 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Orkiestra gra już ponad 30 lat !!! I tak będzie do końca świata i jeden dzień dłużej 🙂

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia. 

Chcemy wygrać z sepsą!
Gramy dla wszystkich – małych i dużych!

W tym roku wraz z Jurkiem Owsiakiem, zbieramy pieniądze na walkę z sepsą.
W skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia – optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zagażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach 31. Finału WOŚP planujemy kupić:

  • urzadzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF
  • analizatory do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności
  • analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego
  • zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych
  • systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwosci metodą mikrorozcienczeń
  • komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych

Więcej informacji pod linkiem.

Scroll to top