KRAKERS Cracow Art Week

KRAKERS Cracow Art Week 2023: Art always wins!

Mottem tegorocznej edycji Cracow Art Week Krakers będzie „Art always wins! – Sztuka zawsze zwycięża! W maju czeka nas siedem dni pełnych wernisaży, wydarzeń performatywnych, spotkań oraz dyskusji.

Kolejna edycja KRAKERS Cracow Art Week odbędzie się w dniach 12-19 maja 2023 roku. KRAKERS to siedem dni pełnych wernisaży, wydarzeń performatywnych, z pewnością ciekawych spotkań oraz dyskusji. To niepowtarzalna okazja do bliższego poznania krakowskiego świata sztuki. Tydzień sztuki oferuje także bogaty program towarzyszący. Obejmuje on warsztaty, oprowadzania szlakiem krakowskich galerii, spotkania z artystami, ekspertami rynku sztuki oraz panele dyskusyjne.

“Art always wins! / Sztuka zawsze zwycięża!”

XII edycja KRAKERSa będzie oparta na dziedzictwie Ala Hansena, jednego z czołowych przedstawicieli awangardowego ruchu Fluxus. Ruch ten promuje i łączy działania wielu dziedzin sztuki, od rzeźby i malarstwa, po happeningi, eksperymentalną muzykę oraz poezję. Konsoliduje artystów o różnych postawach i doświadczeniach sztuki, nie pozbawionych poczucia humoru, dystansujących się od tradycyjnej sztuki, uwzględniających w swoich działaniach wątki polityczne, bieżące wydarzenia życia społecznego oraz globalne trendy mające wpływ na rozwój ruchów społecznych i artystycznych. Jesteśmy otwarci na happeningi, akcje, eksperymenty, manifesty i koncerty. W tych trudnych czasach pozostaje nam przede wszystkim wiara w nadrzędną rolę sztuki.

Hasło „Art always wins!” z pewnością podsumowuje ponad dziesięcioletnie wysiłki w tworzeniu programu, wspieraniu artystów i konsekwentnym ukazywaniu ich twórczości szerokiej publiczności. Wszyscy mierzymy się z wyzwaniami i szukaniem nadziei, wielu znajduje ją właśnie w procesie kreacji, w kontakcie ze sztuką. Jak co roku zadajemy odbiorcom i artystom pytanie o miejsce sztuk wizualnych w życiu kulturalnym i społecznym, a w związku z tym prowokujemy do refleksji i działania pod hasłem przewodnim.

Źródło: https://www.facebook.com/cracowartweek/?locale=pl_PL